کلیدواژه‌ها = هوش هیجانی
پیش بینی استرس شغلی براساس جوسازمانی، هوش هیجانی و تیپ های شخصیتی

دوره 65، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 1402-1410

الهام مظلومی؛ فریبرز درتاج رابری؛ محمد عسگری؛ کاظم نعمت اله زاده ماهانی


ارتباط هوش هیجانی با عملکرد ورزشی و استرس در ورزشکاران

دوره 63، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 2943-2936

سیاوش خداپرست؛ علی پرویزرام؛ محمدابراهیم واژبخت لنگرودی؛ سانا رضاوندی؛ حسن عبدی


بررسی رابطه هوش هیجانی و طرح واره‌های هیجانی با میل به طلاق زنان

دوره 63، ویژه (روانشناسی)، خرداد و تیر 1399

محسن فکری شیران؛ محسن بیات؛ فرداد دیدار طالش میکائیل اردبیل؛ کیوان ثریا طائفه دلائی


مقایسه ویژگی شخصیت و هوش هیجانی بین افراد دارای ریسک‌پذیری بالا و ریسک‌پذیری پایین

دوره 63، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 2259-2267

سیده زهرا زیارتی؛ مالک میرهاشمی؛ بیژن وثیق


تاثیر آموزش هوش هیجانی بر خودمیان‌ بینی دانش آموزان تیزهوش شهرستان زابل در سال تحصیلی 96-97

دوره 61، شماره 6.1، بهمن و اسفند 1397، صفحه 143-153

زهرا مغنی زاده؛ شیفته شهابی؛ غلامرضا ثناگوی محرر


نقش میانجی گری هوش هیجانی در ارتباط بین سبک زندگی با کیفیت زندگی کاری معلمان

دوره 61، شماره 6.1، بهمن و اسفند 1397، صفحه 231-238

ابوالقاسم سیدان؛ حمیده خوشایند