کلیدواژه‌ها = طرحواره‌های ناسازگار اولیه
مدل علی شدت درد بر اساس سبک‌های دلبستگی با میانجی‌گری طرحواره‌های ناسازگار اولیه در بیماران مبتلا به درد مزمن

دوره 67، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1403

گلبرگ زندی گوهرریزی؛ رضا قربان جهرمی؛ سمیه رباط میلی؛ مهدی زارع بهرام‌آبادی


اثربخشی ایماگوتراپی بر کمال‌گرایی و نگرش‌های ناکارآمد زنان دارای تعارض زناشویی با طرحواره‌های ناسازگار اولیه

دوره 64، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 3278-3291

فرزانه بیداری؛ آزیتا امیرفخرایی؛ اقبال زارعی؛ کرامت کرامتی