کلیدواژه‌ها = سبک‌های دلبستگی
پیش‌بینی اختلالات روانی کودکان بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های دلبستگی مادران

دوره 67، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1403

پرنیا شفیعی؛ اکرم دهقانی


مدل علی شدت درد بر اساس سبک‌های دلبستگی با میانجی‌گری طرحواره‌های ناسازگار اولیه در بیماران مبتلا به درد مزمن

دوره 67، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1403

گلبرگ زندی گوهرریزی؛ رضا قربان جهرمی؛ سمیه رباط میلی؛ مهدی زارع بهرام‌آبادی


مدل یابی تعارضات زناشویی براساس سبک های دلبستگی: نقش میانجی حیطه های طرحواره های ناسازگار اولیه در زنان در آستانه طلاق

دوره 65، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 203-217

عفت عدل‌پرور؛ ایرج صفائی راد؛ نصرالله عرفانی؛ هوشنگ جدیدی


اثربخشی آموزش گروهی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر دلبستگی، صمیمیت و رضایت جنسی در زنان مبتلا به بی میلی جنسی

دوره 64، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 2865-2875

زهره ایران نژاد؛ رحیم حمیدی پور؛ حسن حیدری؛ حسین داوودی