کلیدواژه‌ها = تمرین تناوبی
اثر تمرین تناوبی و مصرف مکمل نانو سلنیوم بر بیان ژن‎های HSP70 و PGC-1α بیضه در رت‎های تحت القای دگزامتازون

دوره 65، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 645-653

امید سلیمانی قلعه؛ شاهین ریاحی ملایری؛ بهرام عابدی


تاثیر تمرین تناوبی و عسل آویشن بر مسیر miR-423-5p، FAM3A، AKt2 کبدی موش‌های صحرایی دیابتی نوع دو

دوره 65، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 101-115

مرجان عبدی اردکانی؛ عبدالعلی بنایی فر؛ سجاد ارشدی؛ حسین عابدنطنزی