نویسنده = احسان بلوردی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه اثربخشی دو روش آموزشی سخنرانی و نمایش در عملکرد پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی شهر مشهد در برخورد با بیماران با شک به سندرم کرونری حاد

دوره 57، شماره 5، مهر و آبان 1393، صفحه 711-718

احسان بلوردی؛ حمید رضا ریحانی؛ الهام پیش بین؛ عبدالرحیم صانعی؛ محسن ابراهیمی


2. تأثیر تریاژ به روش ESI در بهبود زمان تزریق فیبرینولیتیک در مبتلایان به انفارکتوس حاد میوکارد با صعود قطعه ST

دوره 57، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 495-504

احسان بلوردی؛ حمیده فیض دیسفانی؛ مصطفی کمندی