نویسنده = سحر تمدنی آصف آباد
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی پذیرش همسر آزاری بر اساس درماندگی آموخته شده و تصویر تن انگاره در زنان

دوره 62، ویژه نامه 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 53-60

سحر تمدنی آصف آباد؛ شاهد مسعودی؛ لاله کوهستانی