نویسنده = مرتضی سعیدی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر داروی Antiaging COQ10 plus در درمان نوروپاتی دیابتی

دوره 57، شماره 6، آذر و دی 1393، صفحه 793-798

رباب ابوترابی؛ مرتضی سعیدی