نویسنده = مصطفی نوری زاده تازه کند
تعداد مقالات: 1
1. تاثیرات سیتوتوکسیک میرتازاپین بر لنفوسیت های خونی از طریق شمارش میتوتیک ایندکس، شاخص تقسیم هسته ایی و پرولیفراسیون ایندکس

دوره 58، شماره 4، خرداد و تیر 1394، صفحه 197-203

مصطفی نوری زاده تازه کند؛ مهمت توپاکتاس؛ ابراهیم ولی پور؛ ارکیده حاجی پور