نویسنده = فریده اخلاقی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مقایسه ای گلوکز خون وریدی و خون مویرگی در زنان باردار تحت غربالگری دیابت بارداری

دوره 59، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 251-260

فریده اخلاقی؛ محمد تقی شاکری؛ نیکو صابونی


2. بررسی مقایسه ای بین سطح سرمی ویتامین D در زنان مبتلا به دیابت بارداری و زنان باردار سالم

دوره 57، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 429-435

فریده اخلاقی؛ شکوفه بنکداران؛ آمنه فیجان