نویسنده = محمود رضا آذرپژوه
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر داپلر ترانس کرانیال در تصمیم گیری درمان بیماران مغز و اعصاب

دوره 50، شماره 2، خرداد و تیر 1386، صفحه 137-142

کاویان قندهاری؛ محمود رضا آذرپژوه