نویسنده = سیده ثریا اشرفی زاده
تعداد مقالات: 1
1. تعیین فراوانی سوء مصرف مواد افیونی در بیماران با درد مزمن جسمانی به عنوان علت اصلی روی آوردن به مواد مخدر مراجعین به مرکز درمانی ترک اعتیاد

دوره 54، شماره 2، خرداد و تیر 1390، صفحه 83-93

سید رضا سعیدیان؛ سیده ثریا اشرفی زاده؛ سیروس پاک سرشت؛ مهدی سیاح برگرد