نویسنده = مونا جودی
تعداد مقالات: 2
1. پیامدهای عمل جراحی میکتومی آنورکتال به روش ترانس آنال در بیماران مبتلا به هیرشپرونگ با سگمان بسیار کوتاه

دوره 54، شماره 2، خرداد و تیر 1390، صفحه 94-99

مرجان جودی؛ مهران هیرادفر؛ مهدی فتحی؛ مونا جودی


2. بررسی ایمن بودن پیگیری تلفنی کودکانی که تحت اعمال جراحی سرپایی واقع می شوند

دوره 53، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 33-36

مرجان جودی؛ مهران هیرادفر؛ مونا جودی؛ هاله برومند