نویسنده = عباس عبداللهی
تعداد مقالات: 2
2. انسداد تروماتیک دئودنوم: گزارش دو مورد

دوره 51، شماره 4، آذر و دی 1387، صفحه 239-242

علی جنگجو؛ محمد قائمی؛ عباس عبداللهی