نویسنده = محمد آردم
تعداد مقالات: 1
1. آشنایی با اشکال دارویی شبه آمفتامینی در ایران و معرفی چهار مورد با عوارض نروواسکولر

دوره 52، شماره 4، آذر و دی 1388، صفحه 249-252

کریم نیکخواه؛ پیام ساسان نژاد؛ محمد آردم؛ رضا کیانی