نویسنده = محمدجواد یزدان‌پناه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فراوانی انواع درماتوفیتوزیس

دوره 51، شماره 2، خرداد و تیر 1387، صفحه 95-102

سید‌علی‌اکبر شمسیان؛ محمدجواد یزدان‌پناه؛ منیره مختاری امیر مجدی؛ مهدی مرادی مرجانه؛ سارا صبوری راد