نویسنده = بابک گنجه ای فر
تعداد مقالات: 1
1. علل پروپتوزیس یکطرفه در بیمـاران بستری در بخش جراحی مغز و اعصاب بیمارستان قائم (عج) مشهد 1384 ـ 1374

دوره 50، شماره 2، خرداد و تیر 1386، صفحه 149-154

محمد فرجی؛ بابک گنجه ای فر؛ سیده مریم حسینی