نویسنده = سیده مهتاب میراستوار مقدم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رتینوپاتی هیپرتانسیو در بیماران مراجعه کننده به بخش های داخلی و قلب بیمارستان های خاتم الانبیاء و امام حسین شاهرود –

دوره 60، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 477-484

سیده مهتاب میراستوار مقدم؛ محمد رضا خادمی؛ مرتضی فارسی؛ هادی عبدالهی