نویسنده = بهرام گلستانی ایمانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سطح سرمی پروتئین فیکولین2 در بیماران مبتلا به انسداد ریوی مزمن

دوره 60، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 469-476

اعظم عمو؛ بهرام گلستانی ایمانی؛ رضا طالبی