کلیدواژه‌ها = تریکوفیتون
تعداد مقالات: 1
1. گونه‌های درماتوفیتی جداشده بیماران درماتوفیتوزیس در کرمانشاه (1391)

دوره 57، شماره 9، بهمن و اسفند 1393، صفحه 990-994

علی میکائیلی؛ آزیتا محمودی؛ منصور رضایی؛ علی ابراهیمی