کلیدواژه‌ها = بیماری پرفشاری خون
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط بین فشار خون و مواجهه با سرما در کارگران کارخانههای لبنی و صنایع غذایی مشهد

دوره 53، شماره 4، آذر و دی 1389، صفحه 228-233

سیده نگار اسعدی؛ محسن سید نوزادی؛ هما فال سلیمان