کلیدواژه‌ها = مقاومت انسولینی
تعداد مقالات: 2
2. سندرم متابولیک در کودکان با افزایش وزن

دوره 53، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 98-103

نصرت قائمی؛ منور افضل آقایی