کلیدواژه‌ها = هیپرپاراتیروئیدیسم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی موارد همراهی هیپرپاراتیروئیدیسم در بیماران کاندیدای عمل جراحی تیروئید

دوره 52، شماره 2، خرداد و تیر 1388، صفحه 81-86

مصطفی مهرابی بهار؛ فرید اسکندری