کلیدواژه‌ها = بیماران همودیالیزی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی افسردگی و اضطراب در بیماران همودیالیزی

دوره 51، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 171-176

فاطمه ناظمیان؛ فاطمه غفاری؛ طیبه پورغزنین


2. مقایسه اثر ویتامین ث خوراکی و تزریقی بر تغییرات اگزالات سرم بیماران همودیالیزی

دوره 50، شماره 2، خرداد و تیر 1386، صفحه 171-176

زهرا کاشی؛ فاطمه اسپهبدی؛ شهرام علا؛ نرجس هندویی