کلیدواژه‌ها = مرگ مغزی
تعداد مقالات: 2
1. عوامل مرتبط با اهدا عضو از بیماران مرگ مغزی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در طی سالهای 1392-1385

دوره 59، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 148-154

منور افضل آقایی؛ علی خورسند وکیل زاده؛ فریده رحمانی فر؛ نیلوفر موحد نیا؛ ابراهیم خالقی


2. ارزیابی آزمون آپنه در بیماران دچار مرگ مغزی

دوره 50، شماره 3، مهر و آبان 1386، صفحه 295-300

محمد غروی؛ سمیرا ذبیحیان