کلیدواژه‌ها = عفونت
تعداد مقالات: 3
1. تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در استان خراسان رضوی ایران

دوره 56، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 85-92

علی اکبر حیدری؛ مسعود رضا موحد دانش


2. شیوع عفونت عمقی زخم در عمل های ستون فقرات همراه با کارگذاشتن وسیله

دوره 55، شماره 4، آذر و دی 1391، صفحه 237-241

سعید کاراموزیان؛ احسان کیخسروی؛ فرهاد صراف زاده؛ مهرداد نوروزی؛ حمید جنگی اقدم


3. برخورد با زخم های مزمن عروقی

دوره 51، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 33-36

حسن راوری؛ غلامحسین کاظم زاده؛ بهاره فاضلی؛ علی اکبر حیدری؛ ناصر طیبی؛ سیمین حامدی