تعداد مقالات: 879
651. هیپرکلسمی ناشی از هیپرویتامینوز D در یک جوان ورزشکار

دوره 59، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 276-282

مسعود محبی؛ پروین لایق؛ فائزه کیهانیان؛ عباسعلی زراعتی؛ محمد علی یعقوبی؛ مریم عباسی


652. گزارش یک مورد نادر از کارسینوم اپیتلیال میواپی تلیال غده بزاقی پاروتید با متاستاز به ریه

دوره 58، شماره 5، مرداد و شهریور 1394، صفحه 283-288

فاطمه همایی؛ پروانه دهقان؛ محمد کاوه؛ امیرحسین جعفریان؛ سودابه شهید ثالث؛ علی عمادی طرقبه


653. مکانیزمهای تاثیر سم بوتولینم بر کاهش اسپاستی سیتی در بیماران همی پلژیک

دوره 50، شماره 3، مهر و آبان 1386، صفحه 301-308

مانیا شیخ؛ حسین اصغر حسینی؛ رویا ابوالفضلی؛ نورالدین نخستین انصاری


654. تشخیص بالینی گام به گام

دوره 56، شماره 5، آذر و دی 1392، صفحه 313-318

محمدرضا مطیع؛ محمود فرهودی؛ بهروز زندی؛ ضا بوستانی؛ مجید عینک چی


655. گزارش یک مورد بسیار نادر فیبروالاستوم پاپیلری دریچه ائورت در بیمار مبتلا به انژین صدری پایدار

دوره 58، شماره 6، مرداد و شهریور 1394، صفحه 346-350

حمید حسینی خواه؛ علیرضا سپهری شاملو؛ مهدی وحدتی؛ علی اصغر معینی پور؛ غلامرضا گرگیجی


656. گزارش موردنادری ازعفونت منتشر وخفته شکمی دربیماری باسابقه 20ساله بیماری کرون

دوره 59، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 351-358

محمود فرهودی؛ علی مختاری فر


657. درمان بیماران مبتلا به تنگی شریان کلیه به روش اندوواسکولار: گزارش موارد

دوره 59، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 355-362

رامین خامنه باقری؛ مصطفی احمدی


658. تاخیر در بیدار شدن پس از بیهوشی

دوره 56، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 383-387

سید علی رضا بامشکی؛ معصومه طبری؛ شیما شیبانی


659. مقایسه تظاهرات رادیولوژیک در بالغین مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت و منفی

دوره 50، شماره 4، آذر و دی 1386، صفحه 405-410

اشرف توانایی ثانی؛ فریبا رضایی طلب؛ دنیا فرخ؛ امیرمنصور کلالی


660. بروز ائوزینوفیلیک گرانولوماتوزیس با پلی آنژئیت با اولسراسیون کولون و سیر پیشرونده با درگیری مولتی ارگان

دوره 58، شماره 7، مهر و آبان 1394، صفحه 411-416

سیده زهرا میر فیضی؛ آزیتا گنجی؛ هومن مظفری؛ سکینه عموئیان؛ مهدی لباف؛ گشایشی لادن


661. آیا اپروچ «اسمیت پترسون» برای شکستگی غیر قابل جا اندازی سر فمور (بروم بک-نوع 4) مناسبترین است؟ گزارش دومورد

دوره 57، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 450-456

حسن رحیمی؛ محمد حسین طراز جمشیدی؛ محمد حسین ابراهیم زاده؛ علی پارسا؛ مریم میرزایی


662. آدیپوکینازها : رزیستین و بیماریهای روماتیسمی

دوره 58، شماره 8، مهر و آبان 1394، صفحه 473-480

نسترن هاشمی؛ سیده زهرا میرفیضی؛ مریم صاحباری؛ زهرا رضایی یزدی


663. اثربخشى ذهن‌آگاهی بر کیفیت زندگى و مدیریت درد مزمن

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 497-506

بهاره سالاریان؛ آرزو شمالی اسکویی؛ مسعود عارف‌نظری


664. گزارش یک مورد ولولوس سکوم در آقای 52 ساله

دوره 57، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 522-525

علی صدری زاده؛ محمد تقی رجبی مشهدی؛ منیره روانبخش؛ احسان اله قربانیان


665. HIV و ایدز در کودکان گزارش سه مورد

دوره 57، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 596-601

محمد سعید ساسان؛ فرزانه رضاقلی زاده عمران؛ ناهید دنیا دیده


666. تشخیص ودرمان یک مورد سندرم پای بیقراردرکودک مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی:گزارش مورد

دوره 57، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 663-668

مجید ملکی؛ آنوش آذرفر؛ عقیل الله کیخسروی؛ یلدا روانشاد


667. ضرورت طراحی مجموعه حداقل داده دوره پری ناتال در ایران (مقاله مروری)

دوره 57، شماره 5، مهر و آبان 1393، صفحه 727-737

فرحناز صدوقی؛ سمیه نصیری؛ مصطفی لنگری زاده


668. بررسی اثر پروبیوتیک ها در پیشگیری از پنومونی بیمارستانی

دوره 57، شماره 6، آذر و دی 1393، صفحه 799-803

فرهاد حیدریان؛ مریم خالصی؛ احمد اله یاری


669. دیابت و درمان آن در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه

دوره 57، شماره 7، آذر و دی 1393، صفحه 866-873

سید سیف اله بلادی موسوی؛ پروین لایق؛ عباس علی زراعتی؛ محمد رضا تمدن


670. ارتباط بین شاخص‌های آسایش حرارتی و مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی

دوره 57، شماره 8، بهمن و اسفند 1393، صفحه 932-942

فاطمه میوانه؛ الهه اکبری؛ محمد باعقیده


671. بررسی فراوانی عوامل اتیولوژیک شایع گزارش شده در پنومونی اکتسابی از جامعه در ایران – مروری بر مقالات

دوره 57، شماره 9، بهمن و اسفند 1393، صفحه 1002-1015

فرشته شیبانی؛ محمدجواد قبولی شاهرودی؛ حمیدرضا نادری


672. بررسی اثرات نحوه کنترل قند خون بر پیش آگهی داخل بیمارستانی بیماران دیابتی مبتلا به سندرم حاد کرونری

دوره 61، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1328-1340

علیرضا عبدالهی مقدم؛ هدی رفیعی جلودار


673. انطباق و بررسی روایی تجربه دوره کوتاه‌مدت آموزش کارکردهای اجرایی (استپ) در مبتلایان به اختلال اضطراب: تک‌آزمودنی

دوره 62، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 1474-1487

سمیرا هادی؛ هادی مرادی؛ مریم مقدسین؛ سید عبدالهادی دانشی؛ امین جهانبخشی


674. نقش میانجی‌گر انگیزش تحصیلی در تبیین روابط بین خودکارآمدی تحصیلی و خود تنظیمی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی در دانش‌آموزان دختر

دوره 62، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 1562-1573

اعظم امیری؛ مهدی زارع بهرام آبادی؛ حسن حیدری؛ حسین داودی


675. بررسی عوامل مختل کننده کیفیت خواب بیماران بستری در بیمارستان های شهرستان جهرم

دوره 62، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 1661-1670

سید ابراهیم صادقی؛ نفیسه اسماعیل پور؛ سید رضا حبیب زاده؛ نوید کلانی؛ مهدی فروغیان؛ اسماعیل رعیت دوست