تعداد مقالات: 899
876. بررسی رابطه‌ بین مسئولیت پذیری و نیازهای بنیادین گلاسر با ازدواج رضایت مند: نقش میانجی تاب‌آوری

دوره 63، ویژه (روانشناسی)، خرداد و تیر 1399، صفحه 16-33

شهلا خطیبی؛ محمود گودرزی؛ یحیی یاراحمدی


877. اثربخشی طرحواره درمانی بر انعطاف‌پذیری شناختی و تاب‌آوری بیماران مبتلا به اضطراب فراگیر

دوره 63، ویژه (روانشناسی)، خرداد و تیر 1399، صفحه 34-42

فاطمه محمدی؛ ندا طالب؛ سولماز رضائی شجاعی؛ طاهره امامی رودی


878. اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر وابستگی و صمیمیت زناشویی کارمندان متاهل

دوره 63، ویژه (روانشناسی)، خرداد و تیر 1399، صفحه 43-50

فرزاد شکوئی؛ خدیجه ابولمعالی الحسینی


879. تاثیر آموزش ذهن‌آگاهی نوجوان‌محور بر افسردگی و اضطراب دختران دارای شکست عاطفی

دوره 63، ویژه (روانشناسی)، خرداد و تیر 1399، صفحه 51-61

محمدرضا وجدیان؛ مژگان عارفی؛ غلامرضا منشئی


880. اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و کمال‌گرایی دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه دارای اضطراب امتحان

دوره 63، ویژه (روانشناسی)، خرداد و تیر 1399، صفحه 62-73

معصومه مردانی گرمدره؛ احمد غضنفری؛ رضا احمدی؛ طیبه شریفی


881. اثربخشی درمان مثبت‌گرا بر رفتارهای خود آسیب رسان و هیجان‌های منفی در مردان وابسته به داروهای محرک (شیشه)

دوره 63، ویژه (روانشناسی)، خرداد و تیر 1399، صفحه 74-84

پژمان جنود؛ فاطمه محمدی شیرمحله؛ شهرام محمدخانی؛ مرجان حسین زاده تقوایی؛ پریسا پیوندی


882. مدلی به منظور ارتقاء بهره وری منابع انسانی در راستای بهبود اهداف سلامت عمومی سازمان بهزیستی

دوره 63، ویژه (روانشناسی)، خرداد و تیر 1399، صفحه 85-98

الناز کریمی؛ رسول داودی؛ محمدرضا کرمی پور شمس آبادی


883. تحلیل مبانی شبیه‌سازی پزشکی ازدیدگاه‎های مختلف

دوره 61، شماره 6.1، بهمن و اسفند 1397، صفحه 395-387

الهه سادات حجازی دهاقانی؛ مسعود راعی دهقی


884. پیش‌بینی اقدام به خودکشی بر اساس سلامت روان در مردان با گرایش به هم‌جنس

دوره 62، شماره 4.1، آذر و دی 1398، صفحه 502-510

سید جلیل جبلی؛ ابراهیم دهقانی اشکذری؛ محمد جواد صادقی


885. بررسی اثربخشی آموزش کیفیت زندگی بر انگیزش شغلی کارکنان اداره بهزیستی

دوره 61، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1341-1347

سپیده سوکی؛ مریم کاظمی


887. اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر بخشودگی بین فردی و صمیمت زناشویی زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی

دوره 62، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1825-1833

فاطمه قلی زاده؛ مونا فدایی؛ نگین سلیمانی؛ مریم خروشی


889. تأثیر12 هفته تمرین مقاومتی بر شاخص‎های ساختاری قلب زنان سالمند

دوره 62، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1914-1924

لیدا غوره دان؛ صدیقه حسین پوردلاور؛ وحید تأدیبی؛ ناصر بهپور


891. اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رژیم حسی در تعدیل حسی حس وستیبولار/تعادل کودک دارای اختلال طیف اتیسم

دوره 62، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1934-1944

سیده مژگان صالحی؛ مهناز استکی؛ مهدیه صالحی؛ مجتبی امیری مجد


892. اثربخشی طرحواره درمانی بر نشخوارهای ذهنی و اضطراب بیماران وسواسی

دوره 62، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1945-1959

فاطمه محمدی؛ مریم میرزائی؛ نسرین سلطانی؛ مونا فدایی


894. بررسی ویژگی های شخصیتی کارکنان و رابطه آن با عملکرد مطلوب

دوره 61، شماره 6.1، بهمن و اسفند 1397

مریم اولادی؛ حمدالله منظری توکلی؛ سعید صیادی؛ سنجر سلاجقه؛ ایوب شیخی


895. پیش‌بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس جو عاطفی خانواده، درگیری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1399

جمیله فخاریان؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ مجید ضرغام حاجبی؛ حسین محققی


896. بررسی جامعه شناختی موانع اجتماعی توسعه گردشگری ورزشی در شهر تهران(مورد مطالعه: تحلیل نظرات مدیران ورزشی مناطق 22 گانه شهرداری تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1399

امیر قورچیان؛ بهرام قدیمی؛ کاوه خیری؛ سوسن سهامی


897. تأثیر چرخه قاعدگی بر تصویر بدنی زنان باشگاههای ورزشی شهر تهران

دوره 63، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399

اعظم طلابی؛ فرشاد تجاری؛ محمد علی آذربایجانی