نویسنده = شاهین ریاحی ملایری
اثر تمرین تناوبی و مصرف مکمل نانو سلنیوم بر بیان ژن‎های HSP70 و PGC-1α بیضه در رت‎های تحت القای دگزامتازون

دوره 65، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 645-653

امید سلیمانی قلعه؛ شاهین ریاحی ملایری؛ بهرام عابدی


تأثیر‎ تمرین استقامتی و مکمل پروبیوتیک در بیان ژن 9 MMP در بافت کبدی موش مبتلا به استئاتوزیس

دوره 64، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 4361-4368

عباس دوستدار روزبهانی؛ شاهین ریاحی ملایری؛ محمد رمضان پور یوسفده؛ آرزو کلهر؛ سید محمد نصیری نیا


تاثیر تمرین شنا همراه با مصرف امگا 3 بر آیریزین و ترکیب بدنی دختران چاق دارای سندروم داون

دوره 63، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 2342-2349

شاهین ریاحی ملایری؛ الهام السادات زینعلی؛ معصومه حسینی؛ مارال جلالی


اثر مصرف استویا و تمرین هوازی بر پروفایل چربی و مقاومت به انسولین مردان دیابتی نوع دو

دوره 63، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 2380-2390

شاهین ریاحی ملایری؛ آناهیتا نفیسی؛ رضا بهدری