کلیدواژه‌ها = تنظیم هیجانی
تعداد مقالات: 7
2. اثربخشی طرحواره‌درمانی بر تنظیم هیجانی، نگرانی و اضطراب دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره 64، شماره 6، بهمن و اسفند 1400

اشکان عالی محمدی؛ زهرا درگاهی؛ مینا محمودی تبار؛ رضا دیناروند؛ فاطمه شمس؛ مریم صادقی


5. مقایسه اثربخشی درمان مثبت نگر و معنادرمانی بر دشواری تنظیم هیجان زنان

دوره 63، شماره 5، آذر و دی 1399

راضیه دیدنی؛ مصطفی تبریزی؛ مژگان مردانی راد؛ ابوالفضل کرمی


7. انطباق و بررسی روایی تجربه دوره کوتاه‌مدت آموزش کارکردهای اجرایی (استپ) در مبتلایان به اختلال اضطراب: تک‌آزمودنی

دوره 62، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 1474-1487

سمیرا هادی؛ هادی مرادی؛ مریم مقدسین؛ سید عبدالهادی دانشی؛ امین جهانبخشی