نویسنده = رزیتا جلالیان
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر کوآنزیم کیوتن و تمرین ورزشی بر برخی شاخص‌های همودینامیکی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی

دوره 61، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 950-957

سمیرا استکی؛ خسرو ابراهیم؛ ماندانا غلامی؛ رزیتا جلالیان


2. اثر تمرینات بازتوانی قلبی به همراه کوآنزیم کیوتن بر ظرفیت عملکردی و کسرتخلیه در بیماران با نارسایی قلبی مزمن

دوره 60، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 756-766

سمیرا استکی؛ خسرو ابراهیم؛ ماندانا غلامی؛ رزیتا جلالیان