نویسنده = غلامرضا بنی شریف
تعداد مقالات: 1
1. دسته‌بندی ژنتیکی ایزوله‌های اشریشیاکلی جدا شده از عفونت‌های دستگاه ادراری در استان چهارمحال و بختیاری

دوره 61، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 940-949

حسن ممتاز؛ غلامرضا بنی شریف؛ فاطمه بنی شریف؛ شکوفه بنی طالبی