نویسنده = احسان موسی فرخانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی دموگرافیک و ویژگی های مبتلایان به پدیکلوزیس سر در مشهد، یک مطالعه مبتنی بر جامعه

دوره 59، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 305-311

لیدا جراحی؛ رویا اروجی؛ سیده الهه واحد؛ احسان موسی فرخانی


2. میزان بقای بیماران با آنفارکتوس حاد میوکارد و عوامل موثر بر آن

دوره 57، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 636-646

احسان موسی فرخانی؛ محمد رضا بانشی؛ فرزانه ذوالعلی