نویسنده = ابوالفضل مظفری
تعداد مقالات: 2
1. ارتباط علائم بالینی و عملکرد ریوی بیماران مسلول درمان شده در استان قم طی سال‌های1383-1392

دوره 60، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 701-708

ابوالفضل مظفری؛ مهدی غلامزاده بایس


2. بررسی ارتباط بین خرخر و ریسک درگیری عروق کرونر در شهر قم

دوره 58، شماره 3، خرداد و تیر 1394، صفحه 144-150

ابوالفضل مظفری؛ سیدفخرالدین حجازی؛ زهرا افراخته؛ فاضله شاکری؛ سیامک محبی؛ هادی زمانیان