نویسنده = علیرضا سپهری شاملو
تعداد مقالات: 1
1. گزارش یک مورد بسیار نادر فیبروالاستوم پاپیلری دریچه ائورت در بیمار مبتلا به انژین صدری پایدار

دوره 58، شماره 6، مرداد و شهریور 1394، صفحه 346-350

حمید حسینی خواه؛ علیرضا سپهری شاملو؛ مهدی وحدتی؛ علی اصغر معینی پور؛ غلامرضا گرگیجی