نویسنده = هما فال سلیمان
تعداد مقالات: 4
2. بررسی عوارض تجویز تست دوبوتامین استرس اکوکاردیوگرافی در 500 بیمار مراجعه کننده به بیمارستان قائم(عج )

دوره 54، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 25-30

افسون فضلی نژاد؛ لیلا حسینی؛ سارا حسینی؛ هما فال سلیمان؛ سید هاشم دانش ثانی


3. بررسی ارتباط بین فشار خون و مواجهه با سرما در کارگران کارخانههای لبنی و صنایع غذایی مشهد

دوره 53، شماره 4، آذر و دی 1389، صفحه 228-233

سیده نگار اسعدی؛ محسن سید نوزادی؛ هما فال سلیمان