نویسنده = مریم مجتبوی
تعداد مقالات: 3
1. درمان جراحی و نتایج حاصله در10 مورد اکینوکوکوزیس قلب

دوره 52، شماره 4، آذر و دی 1388، صفحه 244-248

علیرضا مولوی پور؛ علیرضا عبدالهی؛ مصطفی داستانی؛ مریم مجتبوی


2. علل قطع درمان، در بیماران مبتلا به سل ریوی استان خراسان

دوره 52، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 25-28

علی اکبر حیدری؛ شهزاد سلیم بخارایی؛ مریم مجتبوی؛ سمیرا حیدری


3. اندوکاردیت در معتادان تزریقی

دوره 51، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 53-60

اشرف توانایی ثانی؛ رضا بلند نظر؛ مریم مجتبوی