نویسنده = مهدی غلامزاده بایس
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط علائم بالینی و عملکرد ریوی بیماران مسلول درمان شده در استان قم طی سال‌های1383-1392

دوره 60، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 701-708

ابوالفضل مظفری؛ مهدی غلامزاده بایس