نویسنده = افشین نصیرایی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی الگوی علامتی و فراوانی اختلال بدشکلیبدن در دانشجویان

دوره 52، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 49-56

علی طلایی؛ محمد رضا فیاضی بردبار؛ افشین نصیرایی؛ امیر رضایی اردانی


2. مقایسه تاثیر فلوکستین و کلومیپرامین در کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلالات وسواس فکری – عملی

دوره 50، شماره 3، مهر و آبان 1386، صفحه 315-320

عاطفه سلطانی فر؛ ابراهیم عبداللهیان؛ افشین نصیرایی