نویسنده = شهرام علا
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه اثر ویتامین ث خوراکی و تزریقی بر تغییرات اگزالات سرم بیماران همودیالیزی

دوره 50، شماره 2، خرداد و تیر 1386، صفحه 171-176

زهرا کاشی؛ فاطمه اسپهبدی؛ شهرام علا؛ نرجس هندویی