نویسنده = علی اشراقی
تعداد مقالات: 4
1. نقش نسبت پلاکت به لنفوسیت در پیش‌آگهی بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری: مرور نظام مند و متاآنالیز

دوره 61، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1264-1278

امین صابری؛ منیبا بیجاری؛ علی اشراقی


2. تاثیر مقیاس تریاژ نارسایی قلبی بر منابع مصرف شده در مراجعین با شکایت تنگی نفس به بخش اورژانس: کارآزمایی بالینی تصادفی

دوره 61، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 1100-1111

احمد پویامهر؛ امیر میرحقی؛ علی اشراقی؛ محمد داود شریفی


4. عوامل موثر بر پاسخ به درمان دریافت کنندگان استرپتوکیناز در انفارکتوس حاد میوکارد

دوره 54، شماره 2، خرداد و تیر 1390، صفحه 113-119

ماشاءا... دهقانی؛ علی اشراقی؛ محمد تقی شاکری؛ آزاده فلاح رستگار؛ گلناز هوشمند