کلیدواژه‌ها = حشره کش
تعداد مقالات: 1
1. اختلالات تنفسی در کارگران در تماس با مواد ارگانوفسفره

دوره 53، شماره 4، آذر و دی 1389، صفحه 206-213

زهره یزدی؛ مجید سررشته داری؛ محمد علی زحل