کلیدواژه‌ها = پر فشاری شریان ریوی
تعداد مقالات: 1
1. فقدان مادرزادی یکی از شاخههای شریان ریوی

دوره 51، شماره 4، آذر و دی 1387، صفحه 229-232

حسن متقی مقدم؛ محسن حری