کلیدواژه‌ها = اسیدیته خون
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ضریب پایایی دومین آزمون صلاحیت‌های بالینی دانشجویان پزشکی مشهد با استفاده از تئوری تعمیم‌پذیری

دوره 61، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 877-887

حسن غلامی؛ سمانه سرگزی؛ ملیحه نوبخت؛ علی عمادزاده


2. بررسی اثر دو روش مایع درمانی با رینگرلاکتات و رینگر بر اسیدیته خون و عوارض پس از عمل در بیماران کاندید عمل جراحی الکتیو

دوره 61، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 888-899

محمود اخلاقی؛ هاشم رنجبر؛ محمدرضا عابدین زاده؛ علی احمدی