کلیدواژه‌ها = فراوانی
تعداد مقالات: 2
1. ویژگی های جمعیتی ، اجتماعی و بالینی بیماران سندرم روده تحریک پذیر

دوره 57، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 579-586

محمد خواجه دلویی؛ حسن وثوقی نیا؛ علی بهاری؛ احمد خسروی؛ عباس اسماعیل زاده؛ آزیتا گنجی؛ کامبیز اخوان رضایت؛ راحیل محمودی


2. بررسی فراوانی اختلالات روان پزشکی در فرزندان بیماران با اختلال دوقطبی و مقایسه با گروه شاهد

دوره 53، شماره 4، آذر و دی 1389، صفحه 222-227

پریا حبرانی؛ فاطمه محرری؛ فاطمه بهدانی