کلیدواژه‌ها = سایتوکاین
تعداد مقالات: 2
1. یاورهای ایمونولوژیک: مروری بر عملکرد پذیرنده‎های Toll-like در راه اندازی پاسخ‎های ایمنی

دوره 61، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 1061-1070

سمیرا رشیدی؛ شهلا شاهسوندی


2. بررسی نقش سایتوکاین ها در عفونت بروسلوز ، آرتریت و کمردرد بروسلائی مرکز تحقیقات روماتولوژی و ایمونولوژی

دوره 53، شماره 3، مهر و آبان 1389، صفحه 133-137

نیره سعادتی؛ رضا فرید حسینی؛ جلیل توکل افشاری؛ امیر رضا خلیقی؛ بهرام نقیب زاده