کلیدواژه‌ها = TLR
تعداد مقالات: 2
1. یاورهای ایمونولوژیک: مروری بر عملکرد پذیرنده‎های Toll-like در راه اندازی پاسخ‎های ایمنی

دوره 61، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 1061-1070

سمیرا رشیدی؛ شهلا شاهسوندی


2. بررسی مقایسه ای میزان بیان ژنهایTLR-2 وTLR-4 خون در دو گروه بیماران با سپسیس باکتریال باکشت خون منفی و افراد سالم

دوره 56، شماره 5، آذر و دی 1392، صفحه 267-274

حمیدرضا نادری؛ هما وثوقی؛ مریم راستین؛ مهدی جباری نوقابی