کلیدواژه‌ها = فرسودگی شغلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط میان مهارت‎های زندگی و رفتار شهروندی سازمانی با فرسودگی شغلی معلمان زبان انگلیسی تربت حیدریه

دوره 62، ویژه نامه 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 43-52

سیدمحمدرضا هاشم زاده؛ حسین خدابخش زاده