کلیدواژه‌ها = فرسودگی شغلی
تعداد مقالات: 3
1. نقش متغیر تعدیل کننده هوش هیجانی بر فرسودگی و استرس شغلی در معلمان مدارس کودکان دارای نیازهای خاص

دوره 62، شماره 4.1، آذر و دی 1398، صفحه 288-295

نیلوفر نقاشیان؛ اکبر آفرینش؛ محمدرضا اسماعیلی


3. بررسی ارتباط بین استرس و فرسودگی شغلی بر سلامت روان کارکنان ورزش و جوانان استان تهران

دوره 62، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 1638-1648

فراز موسوی؛ ولی نوذری؛ شهرام علم؛ مهدی ضرغامی