کلیدواژه‌ها = خودکارآمدی
پیش بینی خودکارآمدی و عزت نفس دختران دوره دبیرستان بر اساس مثبت اندیشی والدین

دوره 65، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 514-527

بهار بیاتی؛ دکتر مرتضی کشاورز


پیش بینی اضطراب تحصیلی بر اساس سبک های یادگیری با میانجیگری خودکارآمدی

دوره 65، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 592-600

مجید خالقی؛ حسن پاشا شریفی؛ داود تقوایی؛ ذبیح پیرانی


اثربخشی نظریه انتخاب بر خودکارآمدی و اهمال‌کاری تحصیلی دانش‌آموزان دختر

دوره 65، شماره 2، خرداد و تیر 1401

مهوش رحیمی اصیل؛ کیانوش زهراکار؛ فرشاد محسن زاده


اثر خودکارامدی و سرمایه های روانشناختی بر اضطراب امتحان دانش آموزان متوسطه دوم شهرستان بابل

دوره 64، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 4175-4185

مریم رودگریان؛ فرشیده ضامنی؛ سیده عصمت رسولی


بررسی نقش تصویر بدن، خودکارآمدی و عزت‌نفس در مشارکت ورزشی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان لاهیجان

دوره 64، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 3610-3623

سیاوش خداپرست؛ نسرین قربان نژاد؛ وحید بخشعلی پور؛ حسن عبدی


تاثیر روش آموزشی مونته‌سوری بر خودکارآمدی تحصیلی کودکان مقطع پیش‌دبستانی شهر بوشهر

دوره 63، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 2688-2697

سید احمد هاشمی؛ مختار رنجبر؛ علی اصغر ماشینچی؛ محمد کارگر؛ محمد بهروزی؛ مهدی نوروزی


ارتباط بین تصویر بدن، خودکارآمدی و عزت‌نفس در مشارکت ورزشی دانشجویان تربیت‌بدنی

دوره 63، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 2285-2299

سیاوش خداپرست؛ محمد امین سواری؛ پرویز جعفری سیاهگورابی؛ حسن عبدی


مقایسه توانمندی‎های شخصیتی، سبک های شخصیتی مقابله با استرس و خودکارآمدی در دو گروه از زنان (خانه دار و معلم)

دوره 61، شماره 6.1، بهمن و اسفند 1397، صفحه 330-343

فاطمه ربانی؛ سمیرا الهامی؛ زهره قدرتی اصفهانی؛ نوشین فتح الله زاده


اثربخشی درمان کوتاه مدت راه حل محور (SFBT) بر تصویر بدن، خودکارآمدی و بهزیستی در زنان مبتلا به چاقی

دوره 61، شماره 6.1، بهمن و اسفند 1397، صفحه 344-353

علی فرنام؛ اعظم اکبری زاده؛ مژگان عرفانی


رواسازی مقیاس خودکارآمدی مدیریت بیماری قلبی-عروقی

دوره 61، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 1112-1121

فهیمه جعفری سجزی؛ ذکراله مروتی؛ رامین حیدری