نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیب دیافراگم نقش توراکوسکوپی در تشخیص آسیب مخفی دیافراگم در ترومای نافذ توراکوابدومینال مرکز تحقیقات آندوسکوپی و جراحی کم تهاجمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 51، شماره 4، 1387، صفحه 209-214]
 • آسیبهای نافذ توراکوابدومینال نقش توراکوسکوپی در تشخیص آسیب مخفی دیافراگم در ترومای نافذ توراکوابدومینال مرکز تحقیقات آندوسکوپی و جراحی کم تهاجمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 51، شماره 4، 1387، صفحه 209-214]
 • آکانتوسیت معرفی یک مورد نوروآکانتوسیتوز [دوره 51، شماره 1، 1387، صفحه 75-78]
 • آگاهی بررسی میزان آگاهی دانشجویان در مورد اثرات نور آفتاب بر پوست و ضرورت و روش های حفاظت پوست در مقابل نور آفتاب [دوره 51، شماره 3، 1387، صفحه 165-170]
 • آلبومین شاخص توده بدنی و آلبومین سرم در بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه «مرکز تحقیقات بیماریهای ریوی و سل » [دوره 51، شماره 3، 1387، صفحه 155-158]
 • آنتی بیوتیک برخورد با زخم های مزمن عروقی [دوره 51، شماره 1، 1387، صفحه 33-36]
 • آنژیوگرافی شیوع تنگی شریان کلیه به دنبال آنژیوگرافی عروق کرونر [دوره 51، شماره 4، 1387، صفحه 215-218]

ا

 • اپیدمیولوژی بررسی فراوانی انواع درماتوفیتوزیس [دوره 51، شماره 2، 1387، صفحه 95-102]
 • اختلال حرکتی معرفی یک مورد نوروآکانتوسیتوز [دوره 51، شماره 1، 1387، صفحه 75-78]
 • از راه مقعد پیامدهای حذف یک مرحلهای روده بزرگ از راه مقعد در بیماری هیرشپرونگ [دوره 51، شماره 4، 1387، صفحه 219-224]
 • ازوفاژکتومی ترانس هیاتال بررسی مقایسه ای دو تکنیک آناستوموز گردنی ازوفاگوگاستروستومی با یا بدون فوندوپلیکاسیون نسبی در بیماران مبتلا به سرطان مری [دوره 51، شماره 1، 1387، صفحه 41-44]
 • ازوفاگوگاستروستومی گردنی بررسی مقایسه ای دو تکنیک آناستوموز گردنی ازوفاگوگاستروستومی با یا بدون فوندوپلیکاسیون نسبی در بیماران مبتلا به سرطان مری [دوره 51، شماره 1، 1387، صفحه 41-44]
 • اضطراب بررسی افسردگی و اضطراب در بیماران همودیالیزی [دوره 51، شماره 3، 1387، صفحه 171-176]
 • افسردگی بررسی افسردگی و اضطراب در بیماران همودیالیزی [دوره 51، شماره 3، 1387، صفحه 171-176]
 • اکسی بوتینین مقایسه اثرات درمانی اکسی بوتینین و دتروزیتول بر اختلالات ادراری در هشتاد بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 51، شماره 1، 1387، صفحه 7-12]
 • اکوکاردیوگرافی فقدان مادرزادی یکی از شاخههای شریان ریوی [دوره 51، شماره 4، 1387، صفحه 229-232]
 • التهاب عصب بینائی بررسی یافته های پتانسیل برانگیخته بینائی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس [دوره 51، شماره 4، 1387، صفحه 203-208]
 • الکترودیاگنوزیس گزارش یک موردنوریت ایدیوپاتیک شبکه بازویی [دوره 51، شماره 1، 1387، صفحه 71-74]
 • اینتگرین گزارش یک مورد نقص چسبندگی لکوسیتی [دوره 51، شماره 4، 1387، صفحه 243-246]
 • اندوکاردیت اندوکاردیت در معتادان تزریقی [دوره 51، شماره 1، 1387، صفحه 53-60]

ب

 • بای پس کرونر بدون پمپ نتایج جراحی مجدد بای پس عروق کرونر به روش بدون پمپ [دوره 51، شماره 4، 1387، صفحه 225-228]
 • بای پس کرونرمجدد نتایج جراحی مجدد بای پس عروق کرونر به روش بدون پمپ [دوره 51، شماره 4، 1387، صفحه 225-228]
 • برداشت زود هنگام مقایسه دو روش درمانی گرافت زود هنگام با درمان رایج در بیماران دارای سوختگی کمتر از20 درصد [دوره 51، شماره 3، 1387، صفحه 187-192]
 • بزاق ارتباط بین سطح سرمی و بزاقی هورمون کورتیزول [دوره 51، شماره 1، 1387، صفحه 13-18]
 • بیماران همودیالیزی بررسی افسردگی و اضطراب در بیماران همودیالیزی [دوره 51، شماره 3، 1387، صفحه 171-176]
 • بیماری عروق کرونر شیوع تنگی شریان کلیه به دنبال آنژیوگرافی عروق کرونر [دوره 51، شماره 4، 1387، صفحه 215-218]
 • بیماری مزمن انسدادی ریوی شاخص توده بدنی و آلبومین سرم در بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه «مرکز تحقیقات بیماریهای ریوی و سل » [دوره 51، شماره 3، 1387، صفحه 155-158]
 • بیماری هیرشپرونگ پیامدهای حذف یک مرحلهای روده بزرگ از راه مقعد در بیماری هیرشپرونگ [دوره 51، شماره 4، 1387، صفحه 219-224]

پ

 • پر فشاری شریان ریوی فقدان مادرزادی یکی از شاخههای شریان ریوی [دوره 51، شماره 4، 1387، صفحه 229-232]
 • پروپوفول تاثیر رمی فنتانیل در ایجاد درد شکم پس از عمل جراحی آب مروارید [دوره 51، شماره 3، 1387، صفحه 111-1111]
 • پلی میوزیت بررسی بیماران مبتلا به میوپاتی های التهابی [دوره 51، شماره 2، 1387، صفحه 109-114]

ت

 • تاخیر تاخیر تشخیص قطعی در بیماران مبتلا به سل ریوی [دوره 51، شماره 1، 1387، صفحه 37-40]
 • تترد کورد سندرم سندرم تترد کورد در ناحیه لومبوساکرال (بررسی 27 مورد) [دوره 51، شماره 2، 1387، صفحه 127-130]
 • ترامادول بررسی مقایسه ای اثر ترامادول با ولتارن در درمان کولیککلیوی [دوره 51، شماره 1، 1387، صفحه 29-32]
 • تری گلیسرید بررسی ارتباط بین میزان هموگلوبین گلیکوزیله با چربیهای خون در بیماران دیابت تیپ 2 « مرکز تحقیقات نوزادان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد» [دوره 51، شماره 3، 1387، صفحه 159-164]
 • ترمبوز وریدی عمقی ترومبوز وریدهای عمقی اندام تحتانی در بیمارانی با شکستگی هیپ و لگن [دوره 51، شماره 1، 1387، صفحه 25-28]
 • ترمیم یک مرحله ای پیامدهای حذف یک مرحلهای روده بزرگ از راه مقعد در بیماری هیرشپرونگ [دوره 51، شماره 4، 1387، صفحه 219-224]
 • تروما انسداد تروماتیک دئودنوم: گزارش دو مورد [دوره 51، شماره 4، 1387، صفحه 239-242]
 • ترومبوآمبولی ارزیابی های بالینی، اقدامات تشخیصی و میـــزان مرگ و میر در ترومبوآمبولی حاد ریه مرکز تحقیقات بیماریهای ریه و سل دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 51، شماره 2، 1387، صفحه 115-120]
 • تشخیص قطعی تاخیر تشخیص قطعی در بیماران مبتلا به سل ریوی [دوره 51، شماره 1، 1387، صفحه 37-40]
 • تظاهرات بالینی اندوکاردیت در معتادان تزریقی [دوره 51، شماره 1، 1387، صفحه 53-60]
 • تنگی بررسی مقایسه ای دو تکنیک آناستوموز گردنی ازوفاگوگاستروستومی با یا بدون فوندوپلیکاسیون نسبی در بیماران مبتلا به سرطان مری [دوره 51، شماره 1، 1387، صفحه 41-44]
 • تنگی شریان کلیه شیوع تنگی شریان کلیه به دنبال آنژیوگرافی عروق کرونر [دوره 51، شماره 4، 1387، صفحه 215-218]
 • توراکوسکوپی نقش توراکوسکوپی در تشخیص آسیب مخفی دیافراگم در ترومای نافذ توراکوابدومینال مرکز تحقیقات آندوسکوپی و جراحی کم تهاجمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 51، شماره 4، 1387، صفحه 209-214]

ج

 • جراحی از طریق مقعد جراحی داخل رکتوم از راه مقعد با یک وسیله ابداعی دست ساز [دوره 51، شماره 3، 1387، صفحه 177-182]

چ

 • چاقی تعیین شیوع چاقی شکمی و ارتباط آن با دیگر عوامل خطر بیماریهای قلبی –عروقی جامعه شهری یزد [دوره 51، شماره 1، 1387، صفحه 61-66]
 • چاقی شکمی تعیین شیوع چاقی شکمی و ارتباط آن با دیگر عوامل خطر بیماریهای قلبی –عروقی جامعه شهری یزد [دوره 51، شماره 1، 1387، صفحه 61-66]
 • چسبندگی گزارش یک مورد نقص چسبندگی لکوسیتی [دوره 51، شماره 4، 1387، صفحه 243-246]

خ

 • خراسان شناسایی گونه های عامل لیشمانیوز پوستی به روش RAPD-PCR در شهرستان نیشابور [دوره 51، شماره 2، 1387، صفحه 79-86]

د

 • دیابت بررسی ارتباط بین میزان هموگلوبین گلیکوزیله با چربیهای خون در بیماران دیابت تیپ 2 « مرکز تحقیقات نوزادان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد» [دوره 51، شماره 3، 1387، صفحه 159-164]
 • دیابت تأُثیر مربای رژیمی تهیه شده از فروکتوز بر شاخص قند خون در بیماران دیابتی نوع II [دوره 51، شماره 1، 1387، صفحه 67-70]
 • دیابت نوع I ارتباط بین معیارهای رشد و سطح لیپیدهای سرم با میزان هموگلوبینگلیکه درکودکان و نوجوانان دیابتی [دوره 51، شماره 4، 1387، صفحه 197-202]
 • دانشجویان بررسی میزان آگاهی دانشجویان در مورد اثرات نور آفتاب بر پوست و ضرورت و روش های حفاظت پوست در مقابل نور آفتاب [دوره 51، شماره 3، 1387، صفحه 165-170]
 • دتروزیتول مقایسه اثرات درمانی اکسی بوتینین و دتروزیتول بر اختلالات ادراری در هشتاد بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 51، شماره 1، 1387، صفحه 7-12]
 • درماتوفیت بررسی فراوانی انواع درماتوفیتوزیس [دوره 51، شماره 2، 1387، صفحه 95-102]
 • درماتوفیتوزیس بررسی فراوانی انواع درماتوفیتوزیس [دوره 51، شماره 2، 1387، صفحه 95-102]
 • درمان نگهدارنده انسداد تروماتیک دئودنوم: گزارش دو مورد [دوره 51، شماره 4، 1387، صفحه 239-242]
 • دیسرافیسم اسپینال سندرم تترد کورد در ناحیه لومبوساکرال (بررسی 27 مورد) [دوره 51، شماره 2، 1387، صفحه 127-130]
 • دل درد تاثیر رمی فنتانیل در ایجاد درد شکم پس از عمل جراحی آب مروارید [دوره 51، شماره 3، 1387، صفحه 111-1111]
 • دئودنوم انسداد تروماتیک دئودنوم: گزارش دو مورد [دوره 51، شماره 4، 1387، صفحه 239-242]

ر

 • رکتوم جراحی داخل رکتوم از راه مقعد با یک وسیله ابداعی دست ساز [دوره 51، شماره 3، 1387، صفحه 177-182]
 • رمی فنتانیل تاثیر رمی فنتانیل در ایجاد درد شکم پس از عمل جراحی آب مروارید [دوره 51، شماره 3، 1387، صفحه 111-1111]
 • ریه ارزیابی های بالینی، اقدامات تشخیصی و میـــزان مرگ و میر در ترومبوآمبولی حاد ریه مرکز تحقیقات بیماریهای ریه و سل دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 51، شماره 2، 1387، صفحه 115-120]
 • روی بررسی میزان مس و روی سرم در بیماران مبتلا به صرع [دوره 51، شماره 2، 1387، صفحه 103-108]
 • روش بدون گاز جراحی داخل رکتوم از راه مقعد با یک وسیله ابداعی دست ساز [دوره 51، شماره 3، 1387، صفحه 177-182]

ز

 • زخم مزمن عروقی برخورد با زخم های مزمن عروقی [دوره 51، شماره 1، 1387، صفحه 33-36]
 • زگیل مقعدی تناسلی بررسی سرولوژیک HIV-1 و سیفیلیس در مبتلایان به زگیل مقعدی تناسلی بالینی [دوره 51، شماره 2، 1387، صفحه 87-94]

س

 • سایتوکین ارزیابی سایتوکاینهای مترشحه از سلولهای 1Th و 2Th در مبتلایان به لیشمانیوز پوستی حساس و مقاوم به درمان با گلوکانتیم [دوره 51، شماره 3، 1387، صفحه 149-154]
 • سرطان مری بررسی مقایسه ای دو تکنیک آناستوموز گردنی ازوفاگوگاستروستومی با یا بدون فوندوپلیکاسیون نسبی در بیماران مبتلا به سرطان مری [دوره 51، شماره 1، 1387، صفحه 41-44]
 • سرم ارتباط بین سطح سرمی و بزاقی هورمون کورتیزول [دوره 51، شماره 1، 1387، صفحه 13-18]
 • سطحی کردن ورید بازیلیک بررسی میزان بقای فیستول‌های شریانی- وریدی با سطحی کردن ورید بازیلیک در بیماران مرحله نهایی کلیوی تحت دیالیز مرکز تحقیقات جراحی عروق دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 51، شماره 2، 1387، صفحه 121-126]
 • سیفیلیس بررسی سرولوژیک HIV-1 و سیفیلیس در مبتلایان به زگیل مقعدی تناسلی بالینی [دوره 51، شماره 2، 1387، صفحه 87-94]
 • سل ریوی تاخیر تشخیص قطعی در بیماران مبتلا به سل ریوی [دوره 51، شماره 1، 1387، صفحه 37-40]
 • سندرم پارسوناژ- ترنر گزارش یک موردنوریت ایدیوپاتیک شبکه بازویی [دوره 51، شماره 1، 1387، صفحه 71-74]
 • سوختگی مقایسه دو روش درمانی گرافت زود هنگام با درمان رایج در بیماران دارای سوختگی کمتر از20 درصد [دوره 51، شماره 3، 1387، صفحه 187-192]

ش

 • شاخص توده بدنی شاخص توده بدنی و آلبومین سرم در بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه «مرکز تحقیقات بیماریهای ریوی و سل » [دوره 51، شماره 3، 1387، صفحه 155-158]
 • شاخص قند خون تأُثیر مربای رژیمی تهیه شده از فروکتوز بر شاخص قند خون در بیماران دیابتی نوع II [دوره 51، شماره 1، 1387، صفحه 67-70]
 • شکستگی ران ترومبوز وریدهای عمقی اندام تحتانی در بیمارانی با شکستگی هیپ و لگن [دوره 51، شماره 1، 1387، صفحه 25-28]
 • شکستگی هیپ ترومبوز وریدهای عمقی اندام تحتانی در بیمارانی با شکستگی هیپ و لگن [دوره 51، شماره 1، 1387، صفحه 25-28]
 • شیوع سرمی شیوع ویروسهای خونزا در بیماران تحت کاتتریسم قلبی [دوره 51، شماره 1، 1387، صفحه 19-24]

ص

 • صرع بررسی میزان مس و روی سرم در بیماران مبتلا به صرع [دوره 51، شماره 2، 1387، صفحه 103-108]

ض

 • ضد آفتاب بررسی میزان آگاهی دانشجویان در مورد اثرات نور آفتاب بر پوست و ضرورت و روش های حفاظت پوست در مقابل نور آفتاب [دوره 51، شماره 3، 1387، صفحه 165-170]

ع

 • عروقی تعیین شیوع چاقی شکمی و ارتباط آن با دیگر عوامل خطر بیماریهای قلبی –عروقی جامعه شهری یزد [دوره 51، شماره 1، 1387، صفحه 61-66]
 • عفونت برخورد با زخم های مزمن عروقی [دوره 51، شماره 1، 1387، صفحه 33-36]
 • عفونتهای مقاربتی بررسی سرولوژیک HIV-1 و سیفیلیس در مبتلایان به زگیل مقعدی تناسلی بالینی [دوره 51، شماره 2، 1387، صفحه 87-94]
 • عمل مجدد نتایج جراحی مجدد بای پس عروق کرونر به روش بدون پمپ [دوره 51، شماره 4، 1387، صفحه 225-228]
 • عوامل خطر ترومبوز وریدهای عمقی اندام تحتانی در بیمارانی با شکستگی هیپ و لگن [دوره 51، شماره 1، 1387، صفحه 25-28]

غ

 • غربالگری بررسی سرولوژیک HIV-1 و سیفیلیس در مبتلایان به زگیل مقعدی تناسلی بالینی [دوره 51، شماره 2، 1387، صفحه 87-94]

ف

 • فاکتورهای خطر قلبی تعیین شیوع چاقی شکمی و ارتباط آن با دیگر عوامل خطر بیماریهای قلبی –عروقی جامعه شهری یزد [دوره 51، شماره 1، 1387، صفحه 61-66]
 • فروکتوز تأُثیر مربای رژیمی تهیه شده از فروکتوز بر شاخص قند خون در بیماران دیابتی نوع II [دوره 51، شماره 1، 1387، صفحه 67-70]
 • فیستول شریانی وریدی بررسی میزان بقای فیستول‌های شریانی- وریدی با سطحی کردن ورید بازیلیک در بیماران مرحله نهایی کلیوی تحت دیالیز مرکز تحقیقات جراحی عروق دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 51، شماره 2، 1387، صفحه 121-126]
 • فقدان یکطرفه شریان ریوی فقدان مادرزادی یکی از شاخههای شریان ریوی [دوره 51، شماره 4، 1387، صفحه 229-232]
 • فیلوم ترمینال سندرم تترد کورد در ناحیه لومبوساکرال (بررسی 27 مورد) [دوره 51، شماره 2، 1387، صفحه 127-130]
 • فوندوپلیکاسیون بررسی مقایسه ای دو تکنیک آناستوموز گردنی ازوفاگوگاستروستومی با یا بدون فوندوپلیکاسیون نسبی در بیماران مبتلا به سرطان مری [دوره 51، شماره 1، 1387، صفحه 41-44]

ق

 • قد ارتباط بین معیارهای رشد و سطح لیپیدهای سرم با میزان هموگلوبینگلیکه درکودکان و نوجوانان دیابتی [دوره 51، شماره 4، 1387، صفحه 197-202]
 • قطع عضو برخورد با زخم های مزمن عروقی [دوره 51، شماره 1، 1387، صفحه 33-36]

ک

 • کاتتریزاسیون قلبی شیوع ویروسهای خونزا در بیماران تحت کاتتریسم قلبی [دوره 51، شماره 1، 1387، صفحه 19-24]
 • کاتتریسم فقدان مادرزادی یکی از شاخههای شریان ریوی [دوره 51، شماره 4، 1387، صفحه 229-232]
 • کچلی بررسی فراوانی انواع درماتوفیتوزیس [دوره 51، شماره 2، 1387، صفحه 95-102]
 • کشت اسپیراسیون بافتی برخورد با زخم های مزمن عروقی [دوره 51، شماره 1، 1387، صفحه 33-36]
 • کشت خون اندوکاردیت در معتادان تزریقی [دوره 51، شماره 1، 1387، صفحه 53-60]
 • کلسترول بررسی ارتباط بین میزان هموگلوبین گلیکوزیله با چربیهای خون در بیماران دیابت تیپ 2 « مرکز تحقیقات نوزادان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد» [دوره 51، شماره 3، 1387، صفحه 159-164]
 • کودکان فقدان مادرزادی یکی از شاخههای شریان ریوی [دوره 51، شماره 4، 1387، صفحه 229-232]
 • کورتیزول ارتباط بین سطح سرمی و بزاقی هورمون کورتیزول [دوره 51، شماره 1، 1387، صفحه 13-18]
 • کولیک کلیوی بررسی مقایسه ای اثر ترامادول با ولتارن در درمان کولیککلیوی [دوره 51، شماره 1، 1387، صفحه 29-32]
 • کوندیلوما آکومیناتوم بررسی سرولوژیک HIV-1 و سیفیلیس در مبتلایان به زگیل مقعدی تناسلی بالینی [دوره 51، شماره 2، 1387، صفحه 87-94]

گ

 • گرافت پوستی مقایسه دو روش درمانی گرافت زود هنگام با درمان رایج در بیماران دارای سوختگی کمتر از20 درصد [دوره 51، شماره 3، 1387، صفحه 187-192]
 • گلوکانتیم ارزیابی سایتوکاینهای مترشحه از سلولهای 1Th و 2Th در مبتلایان به لیشمانیوز پوستی حساس و مقاوم به درمان با گلوکانتیم [دوره 51، شماره 3، 1387، صفحه 149-154]

ل

 • لاپاراتومی پیامدهای حذف یک مرحلهای روده بزرگ از راه مقعد در بیماری هیرشپرونگ [دوره 51، شماره 4، 1387، صفحه 219-224]
 • لیپید ارتباط بین معیارهای رشد و سطح لیپیدهای سرم با میزان هموگلوبینگلیکه درکودکان و نوجوانان دیابتی [دوره 51، شماره 4، 1387، صفحه 197-202]
 • لیپید بررسی ارتباط بین میزان هموگلوبین گلیکوزیله با چربیهای خون در بیماران دیابت تیپ 2 « مرکز تحقیقات نوزادان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد» [دوره 51، شماره 3، 1387، صفحه 159-164]
 • لیشمانیا تروپیکا شناسایی گونه های عامل لیشمانیوز پوستی به روش RAPD-PCR در شهرستان نیشابور [دوره 51، شماره 2، 1387، صفحه 79-86]
 • لیشمانیا ماژور شناسایی گونه های عامل لیشمانیوز پوستی به روش RAPD-PCR در شهرستان نیشابور [دوره 51، شماره 2، 1387، صفحه 79-86]
 • لیشمانیوز پوستی ارزیابی سایتوکاینهای مترشحه از سلولهای 1Th و 2Th در مبتلایان به لیشمانیوز پوستی حساس و مقاوم به درمان با گلوکانتیم [دوره 51، شماره 3، 1387، صفحه 149-154]
 • لکوسیتوز گزارش یک مورد نقص چسبندگی لکوسیتی [دوره 51، شماره 4، 1387، صفحه 243-246]

م

 • مالتیل اسکلروزیس بررسی یافته های پتانسیل برانگیخته بینائی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس [دوره 51، شماره 4، 1387، صفحه 203-208]
 • مثانه بیش فعال مقایسه اثرات درمانی اکسی بوتینین و دتروزیتول بر اختلالات ادراری در هشتاد بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 51، شماره 1، 1387، صفحه 7-12]
 • محافظت از آفتاب بررسی میزان آگاهی دانشجویان در مورد اثرات نور آفتاب بر پوست و ضرورت و روش های حفاظت پوست در مقابل نور آفتاب [دوره 51، شماره 3، 1387، صفحه 165-170]
 • مربای ژله ای رژیمی تأُثیر مربای رژیمی تهیه شده از فروکتوز بر شاخص قند خون در بیماران دیابتی نوع II [دوره 51، شماره 1، 1387، صفحه 67-70]
 • مرگ و میر ارزیابی های بالینی، اقدامات تشخیصی و میـــزان مرگ و میر در ترومبوآمبولی حاد ریه مرکز تحقیقات بیماریهای ریه و سل دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 51، شماره 2، 1387، صفحه 115-120]
 • میزان باز ماندن بررسی میزان بقای فیستول‌های شریانی- وریدی با سطحی کردن ورید بازیلیک در بیماران مرحله نهایی کلیوی تحت دیالیز مرکز تحقیقات جراحی عروق دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 51، شماره 2، 1387، صفحه 121-126]
 • مس بررسی میزان مس و روی سرم در بیماران مبتلا به صرع [دوره 51، شماره 2، 1387، صفحه 103-108]
 • معتاد تزریقی اندوکاردیت در معتادان تزریقی [دوره 51، شماره 1، 1387، صفحه 53-60]
 • میوپاتی التهابی بررسی بیماران مبتلا به میوپاتی های التهابی [دوره 51، شماره 2، 1387، صفحه 109-114]
 • موج P 100 بررسی یافته های پتانسیل برانگیخته بینائی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس [دوره 51، شماره 4، 1387، صفحه 203-208]
 • میوزیت انکلوزیون بادی بررسی بیماران مبتلا به میوپاتی های التهابی [دوره 51، شماره 2، 1387، صفحه 109-114]
 • میوزیت غیراختصاصی بررسی بیماران مبتلا به میوپاتی های التهابی [دوره 51، شماره 2، 1387، صفحه 109-114]
 • مولتیپل اسکلروزیس مقایسه اثرات درمانی اکسی بوتینین و دتروزیتول بر اختلالات ادراری در هشتاد بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 51، شماره 1، 1387، صفحه 7-12]

ن

 • ناهنجاری مادرزادی قلب فقدان مادرزادی یکی از شاخههای شریان ریوی [دوره 51، شماره 4، 1387، صفحه 229-232]
 • نیشابور شناسایی گونه های عامل لیشمانیوز پوستی به روش RAPD-PCR در شهرستان نیشابور [دوره 51، شماره 2، 1387، صفحه 79-86]
 • نشت بررسی مقایسه ای دو تکنیک آناستوموز گردنی ازوفاگوگاستروستومی با یا بدون فوندوپلیکاسیون نسبی در بیماران مبتلا به سرطان مری [دوره 51، شماره 1، 1387، صفحه 41-44]
 • نقص گزارش یک مورد نقص چسبندگی لکوسیتی [دوره 51، شماره 4، 1387، صفحه 243-246]
 • نور آفتاب بررسی میزان آگاهی دانشجویان در مورد اثرات نور آفتاب بر پوست و ضرورت و روش های حفاظت پوست در مقابل نور آفتاب [دوره 51، شماره 3، 1387، صفحه 165-170]
 • نوروآکانتوسیتوز معرفی یک مورد نوروآکانتوسیتوز [دوره 51، شماره 1، 1387، صفحه 75-78]
 • نوروپاتی براکیال گزارش یک موردنوریت ایدیوپاتیک شبکه بازویی [دوره 51، شماره 1، 1387، صفحه 71-74]

و

 • وزن ارتباط بین معیارهای رشد و سطح لیپیدهای سرم با میزان هموگلوبینگلیکه درکودکان و نوجوانان دیابتی [دوره 51، شماره 4، 1387، صفحه 197-202]
 • ولتارن بررسی مقایسه ای اثر ترامادول با ولتارن در درمان کولیککلیوی [دوره 51، شماره 1، 1387، صفحه 29-32]

ه

 • هماتوم انسداد تروماتیک دئودنوم: گزارش دو مورد [دوره 51، شماره 4، 1387، صفحه 239-242]
 • هموگلوبین گلیکه ارتباط بین معیارهای رشد و سطح لیپیدهای سرم با میزان هموگلوبینگلیکه درکودکان و نوجوانان دیابتی [دوره 51، شماره 4، 1387، صفحه 197-202]
 • هموگلوبین گلیکوزیله بررسی ارتباط بین میزان هموگلوبین گلیکوزیله با چربیهای خون در بیماران دیابت تیپ 2 « مرکز تحقیقات نوزادان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد» [دوره 51، شماره 3، 1387، صفحه 159-164]
 • هیوسین تاثیر رمی فنتانیل در ایجاد درد شکم پس از عمل جراحی آب مروارید [دوره 51، شماره 3، 1387، صفحه 111-1111]

ی

 • یزد تعیین شیوع چاقی شکمی و ارتباط آن با دیگر عوامل خطر بیماریهای قلبی –عروقی جامعه شهری یزد [دوره 51، شماره 1، 1387، صفحه 61-66]