نویسنده = علی مختاری فر
تعداد مقالات: 3
1. گزارش موردنادری ازعفونت منتشر وخفته شکمی دربیماری باسابقه 20ساله بیماری کرون

دوره 59، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 351-358

محمود فرهودی؛ علی مختاری فر


2. گزارش یک مورد بیماری سلیاک با ندولار رژنراتیو هیپر پلازی کبد

دوره 54، شماره 3، مهر و آبان 1390، صفحه 185-188

آزیتا گنجی؛ عباس اسماعیل زاده؛ کامران غفارزادگان؛ علی مختاری فر


3. گزارش دو مورد مسمومیت کبدی ناشی ازکتوکونازول

دوره 50، شماره 3، مهر و آبان 1386، صفحه 111-111

فریده مرادی مقدم؛ علی مختاری فر؛ حسن سعادت نیا